wMazurskimGaju.pl
left

Firma z tradycjami

Rodzinne gospodarstwo ekologiczne ‘W MAZURSKIM GAJU’ – firma z tradycjami, która stawia na zdrowe i ekologiczne produkty.

Gospodarstwo naszego klienta znajduje się w północno-wschodniej Polsce – w samym sercu dziewiczych Mazur. Rejony te są niemal nieocenione przy produkcji zdrowej, ekologicznej żywności. Niemal całkowity brak urbanizacji przekłada się na wysoką jakość powietrza oraz terenów zielonych.

Od wielu lat zajmują się uprawą oraz produkcją żywności ekologicznej, a także prowadzeniem pasieki. Na terenie ichgospodarstwa nie są używane żadne środki i substancje chemiczne.

Potwierdzeniem tych informacji jest posiadany przez nich aktualny certyfikat produktów ekologicznych, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie warzywa, które są przez nas przetwarzane.

Certyfikowane produkty

Produkty regionalne lub inaczej produkty „znanego pochodzenia” to produkty, których jakość jest zdecydowanie wyższa od przeciętnej, związana z miejscem pochodzenia i lokalnymi metodami wytwarzania.

Zakres certyfikacji obejmuje certyfikację zgodności ze specyfikacją wytwarzania produktu zatwierdzoną przez Kapitułę Znaku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Tradycyjnego.